Instrukcijska simulacija za prosljeđivanje e-pošte iz CARNET webmaila u O365 ili G Suite

Google G Suite for Education usluga omogućava korisnicima da uz korištenje @skole.hr korisničkog računa pristupe Googleovim aplikacijama koje omogućavaju udaljeno učenje i suradnju. Uključuje Gmail e-poštu, Google disk (za pohranjivanje dokumenata u oblaku) u sklopu kojeg su dostupne aplikacije za online suradnju Google Dokumenti, Tablice i Prezentacije, zatim aplikaciju Hangouts (za tekstualne poruke, audio i videopozive) te platformu Google Classroom koja sadrži alate za učenje na daljinu.

Više informacija o G Suite alatima i upute za njihovo korištenje možete pronaći na G Suite for Education.

Kako bi olakšali trenutačnu situaciju, Google je pripremio seriju videozapisa koji vam mogu pomoći u korištenju Google for Education alata za nastavu od kuće. Videozapise možete pronaći ovdje. 

Korisnicima je dostupna i Googleova stranica Nastava od kuće, koja je privremeno središte za sve informacije i alate koji pomažu nastavnicima u organiziranju nastave na daljinu. Stranica se redovito ažurira s informacijama koje Google dobiva od nastavnika i partnera. 

Instrukcijska simulacija za prosljeđivanje e-pošte iz CARNET webmaila u O365 ili G Suite

Zaključivanje ocjena

Na osnovi praćenja i vrednovanja tijekom nastavne godine zaključnu ocjenu iz nastavnog predmeta utvrđuje nastavnik nastavnog predmeta, a ocjenu iz vladanja razredno vijeće na prijedlog razrednika. Uspjeh učenika i zaključna ocjena za svaki nastavni predmet utvrđuje se javno u razrednom odjelu, odnosno obrazovnoj skupini na kraju nastavne godine. Zaključna je ocjena iz nastavnoga predmeta izraz […]

Kraj nastavne godine i prebacivanje podataka u eMaticu

Poneki predmetni nastavnik može preskočiti pokojeg učenika kod zaključivanja ocjena tako da najprije treba provjeriti i jesu li sve ocjene zaključene. Možda najpreglednije mjesto za provjeru (nakon preračunavanja općeg uspjeha) je tablica sa svim ocjenama. Nakon što su zaključene ocjene iz svih predmeta razrednici trebaju za svakog učenika u Administraciji učenika provjeriti i unijeti: Ispisanim/isključenim […]

Dopunski rad

Poslovi razrednika (Upute) Razrednik na razini razreda (Imenik > Administracija predmeta > Dodaj predmet) mora dodati sve predmete iz kojih je barem jedan učenik upućen na dopunski rad. Predmetu se bira vrsta: dopunski rad i u drugo polugodište unosi broj planiranih sati dogovoren na NV. Predmet se ne dodaje svim učenicima (osim ako svi ne idu […]