Zaključivanje ocjena

Na osnovi praćenja i vrednovanja tijekom nastavne godine zaključnu ocjenu iz nastavnog predmeta utvrđuje nastavnik nastavnog predmeta, a ocjenu iz vladanja razredno vijeće na prijedlog razrednika.
Uspjeh učenika i zaključna ocjena za svaki nastavni predmet utvrđuje se javno u razrednom odjelu, odnosno obrazovnoj skupini na kraju nastavne godine.

Zaključna je ocjena iz nastavnoga predmeta izraz postignute razine učenikovih kompetencija u nastavnome predmetu/području i rezultat ukupnoga procesa vrednovanja tijekom nastavne godine, a izvodi se temeljem elemenata vrednovanja.
Nastavnici na početku školske godine na stručnim aktivima pojedinih nastavnih predmeta utvrđuju elemente, načine i postupke u procesu zaključivanja ocjene.
Zaključna ocjena iz nastavnoga predmeta na kraju nastavne godine ne mora proizlaziti iz aritmetičke sredine upisanih ocjena, osobito ako je učenik pokazao napredak u drugom polugodištu.

Za unos zaključne ocjene kliknite na kvadratić u retku Zaključeno i unesite željenu ocjenu ili status. Upute. Zaključivanje možete isprobati u testnoj inačici e-Dnevnika.

Ocjene iz potpredmeta se mogu i ne moraju zaključiti, ovisno o dogovoru predmetnih nastavnika!

Brisanje pogrešno unesene zaključne ocjene odobrava ravnatelj.

Razrednik u Administraciji učenika izračunava Opći uspjeh. Opći uspjeh je nužno izračunati nakon svake izmjene zaključne ocjene, dopunskog rada i popravnog ispita. Ukoliko se ne izračuna opći uspjeh statistika razreda neće biti valjana.

Kraj nastavne godine i prebacivanje podataka u eMaticu

Poneki predmetni nastavnik može preskočiti pokojeg učenika kod zaključivanja ocjena tako da najprije treba provjeriti i jesu li sve ocjene zaključene. Možda najpreglednije mjesto za provjeru (nakon preračunavanja općeg uspjeha) je tablica sa svim ocjenama. Nakon što su zaključene ocjene iz svih predmeta razrednici trebaju za svakog učenika u Administraciji učenika provjeriti i unijeti: Ispisanim/isključenim […]

Dopunski rad

Poslovi razrednika (Upute) Razrednik na razini razreda (Imenik > Administracija predmeta > Dodaj predmet) mora dodati sve predmete iz kojih je barem jedan učenik upućen na dopunski rad. Predmetu se bira vrsta: dopunski rad i u drugo polugodište unosi broj planiranih sati dogovoren na NV. Predmet se ne dodaje svim učenicima (osim ako svi ne idu […]

Popravni ispit

Ocjena iz popravnog ispita se unosi na isti način i na istom mjestu kao i ocjena nakon dopunskog rada. Ocjena se mora unijeti bila ona pozitivna ili negativna. (Upute za nastavnike) Klikom na zaključenu negativnu ocjenu predmeta otvara se izbornik Ispiti preko kojeg predmetni nastavnik unosi ocjenu, datum i bilješku s popravnog ispita. Nakon završetka […]