Upute za dodavanje predmeta i nastavnika u razred

Razrednici prije početka unosa moraju: Imati nastavni plan svog razreda i popis izbornih predmeta koje učenici slušaju. Imati popis predmetnih nastavnika u razredu. Datum od-do se unosi samo zamjenama, redovnim nastavnicima se ta polja ostavljaju prazna. Kod dodavanja nastavnika ima situacija da jedan te isti predmet predaju dva nastavnika. Oba nastavnika treba dodati kao “normalne” […]

Dodatna i dopunska nastava

Iz Pravilnika o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi kao obveza u neposrednom odgojno-obrazovnom radu nastavniku se može utvrditi i izvođenje dodatne ili dopunske nastave. Da bi je bilo moguće voditi u e-Dnevniku treba napraviti sljedeće: Nastavnici zaduženi dodatnom ili dopunskom moraju naziv predmeta iz kojeg se održava DN i popis učenika koji je pohađaju […]

Osobni podaci: vrijeme informacija za roditelje

Unos vremena informacija za roditelje se unosi u izborniku Postavke > Osobni podaci > Uredi osobne podatke. Na istom mjestu mijenja se i adresa e-pošte koju vide učenici i roditelji. Unesen tekst o vremenu informacija primit će svaki roditelj u automatskim obavijestima o izostancima. Osim termina informacija može se napisati i još poneka obavijest s […]