Roditelji i e-Dnevnik

Kontakt podatke roditelja razrednici unose u Administracija učenika > Kontakti > Dodaj kontakt. Adresa e-pošte služi za dobivanje informacija o izostancima koje se šalju svako jutro u 9 sati (zato je bitno na vrijeme upisati izostanke). OIB omogućuje roditeljima pristup e-Dnevniku preko sustava e-Građani. CARNet je napravio letak za roditelje s osnovnim podacima o usluzi […]

Unos sadržaja nastavnih sati u grupe

Kombinirane grupe učenika (grupe) se stvaraju za onaj neposredni odgojno-obrazovni rad koji zajedno pohađaju učenici iz dva ili više razrednih odjela. To su kod nas dopunska i dodatna nastava iz bilo kojeg predmeta, etika, vjeronauk i njemački jezik. Onog časa kada su grupe formirane unos sati nije više moguć preko razreda već samo preko grupa. […]

Dodavanje nastavnika na zamjeni

E-Dnevnik u SŠ dozvoljava samo dodavanje nastavnika na zamjeni koji su stručni za određeni predmet. Npr. biologe ne mogu mijenjati kemičari već samo biolozi koji i inače mogu predavati taj predmet. Nastavnike na zamjeni  mogu dodavati razrednici, zamjenici i administratori. Zamjene se dodaju u Administraciji predmeta > Dodaj nastavnika. Kod dodavanja zamjena treba voditi računa […]