Kombinirane grupe učenika

(Tekst preuzet iz CARNetovih uputa za nastavnike) Ukoliko škola ima predmete (najčešće izborne i fakultativne) na čijim satovima su učenici više različitih razrednih odjela moguće je stvoriti kombiniranu grupu učenika tih odjela. Za grupe učenika unutar istog razrednog odjela ova opcija se ne koristi. Možete samostalno stvoriti kombiniranu grupu učenika (uz prethodni dogovor s administratorom) […]

Dodatna i dopunska nastava

Iz Pravilnika o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi kao obveza u neposrednom odgojno-obrazovnom radu nastavniku se može utvrditi i izvođenje dodatne ili dopunske nastave. Da bi je bilo moguće voditi u e-Dnevniku treba napraviti sljedeće: Nastavnici zaduženi dodatnom ili dopunskom moraju naziv predmeta iz kojeg se održava DN i popis učenika koji je pohađaju […]

Unos sadržaja nastavnih sati u grupe

Kombinirane grupe učenika (grupe) se stvaraju za onaj neposredni odgojno-obrazovni rad koji zajedno pohađaju učenici iz dva ili više razrednih odjela. To su kod nas dopunska i dodatna nastava iz bilo kojeg predmeta, etika, vjeronauk i njemački jezik. Onog časa kada su grupe formirane unos sati nije više moguć preko razreda već samo preko grupa. […]