Potpuni prelazak na e-Dnevnik

Poštovani kolege, Od ponedjeljka, 14.9.2015. (skoro) kompletno prelazimo na vođenje pedagoške dokumentacije u e-Dnevniku. Novi članovi kolektiva će morati još malo voditi dokumentaciju na papiru dok ne dobiju pristup e-Dnevniku. Očekujem da će se to dogoditi oko srijede. Prije toga molim na e-mail informaciju o tome želite li koristiti mToken ili fToken. A korisnike s […]

Upute za promjenu PIN-a za fToken

Molim vas da iz sigurnosnih razloga HITNO promijenite PIN na fTokenu. Po prijavi u e-dnevnik.skole.hr izabrati Postavke > Promijeni PIN. Unos starog PIN-a (1234) i novog tajnog PIN-a (****) izmjenu treba potvrditi prepisivanjem broja koji je generirao fToken. Upute za prijavu fTokenom pogledajte u službenim uputama. [Show slideshow] Povezano: Potpuni prelazak na e-Dnevnik

Podsjetnik za razrednike

Prije početka rada s e-Dnevnikom provjerite još jednom: Jesu li učenicima ispravno dodijeljeni predmeti: etika i vjeronauk njemački i engleski osnove ekologije i talijanski Izborni predmeti moraju biti označeni kao izborni Sat razrednika mora biti dodan na popis predmeta i dodijeljen svim učenicima. Svi prvi razredi moraju imati dodanu Zaštitu na radu kao podpredmet jednog […]