Podsjetnik za razrednike

Prije početka rada s e-Dnevnikom provjerite još jednom: Jesu li učenicima ispravno dodijeljeni predmeti: etika i vjeronauk njemački i engleski osnove ekologije i talijanski Izborni predmeti moraju biti označeni kao izborni Sat razrednika mora biti dodan na popis predmeta i dodijeljen svim učenicima. Svi prvi razredi moraju imati dodanu Zaštitu na radu kao podpredmet jednog […]

Računala na 3. katu

Poštovani kolege, U sve učionice na 3. katu stavljeno je računalo za nastavnike za potrebe korištenja e-Dnevnika u idućoj školskoj godini. Prije no što domar počne rješavati napajanje molila bih stalne i povremene korisnike učionica na 3. katu da uđu u učionice, zamisle se i dobro razmisle gdje bi im najbolje odgovaralo da se nalazi […]