Dodatna i dopunska nastava

Iz Pravilnika o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi kao obveza u neposrednom odgojno-obrazovnom radu nastavniku se može utvrditi i izvođenje dodatne ili dopunske nastave. Da bi je bilo moguće voditi u e-Dnevniku treba napraviti sljedeće:

  1. Nastavnici zaduženi dodatnom ili dopunskom moraju naziv predmeta iz kojeg se održava DN i popis učenika koji je pohađaju poslati razrednicima.
    Predmet DN koji vodi nastavnik ne mora uvijek odgovarati onom predmetu koji predaje u razredu. Npr. prof. matematike i fizike može razredu predavati matematiku, ali voditi DN iz fizike.
  2. Razrednici moraju u Administraciji predmeta razredu dodati nastavni predmet i pod vrstom predmeta izabrati dodanu ili dopunsku nastavu koja se održava cijele godine. Predmet se ne pridružuje svim učenicima.
  3. Predmetu treba dodati i nastavnika.
  4. Učenicima (u Administraciji učenika) treba pojedinačno dodijeliti DN koju pohađaju.
  5. Predmetni nastavnici će nakon toga sami stvoriti kombiniranu grupu učenika i preko grupa voditi evidenciju o održanim satima DN. Ukoliko DN pohađaju učenici samo jednog razreda kombinirane grupe nije potrebno stvarati. Kombinirana grupa učenika može imati bilo kakvo ime: Nogomet, Debata, Globe, Sunčana livada,… Ne mogu postojati dvije grupe istog naziva.
Print Friendly, PDF & Email