Dodavanje nastavnika na zamjeni

E-Dnevnik u SŠ dozvoljava samo dodavanje nastavnika na zamjeni koji su stručni za određeni predmet. Npr. biologe ne mogu mijenjati kemičari već samo biolozi koji i inače mogu predavati taj predmet.

Nastavnike na zamjeni  mogu dodavati razrednici, zamjenici i administratori.

Zamjene se dodaju u Administraciji predmeta > Dodaj nastavnika. Kod dodavanja zamjena treba voditi računa da se nastavnik označi kao zamjena, da ima unesen datum početka zamjene i datum kraja zamjene.

Nastavnici na zamjeni vidjet će predmet i moći u njega unositi sate samo u unesenom vremenskom periodu.

Nastavnik na zamjeni
Nastavnik na zamjeni
Print Friendly, PDF & Email