E-Dnevnik u SŠ dozvoljava samo dodavanje nastavnika na zamjeni koji su stručni za određeni predmet. Npr. biologe ne mogu mijenjati kemičari već samo biolozi koji i inače mogu predavati taj predmet.

Nastavnike na zamjeni  mogu dodavati razrednici, zamjenici i administratori.

Zamjene se dodaju u Administraciji predmeta > Dodaj nastavnika. Kod dodavanja zamjena treba voditi računa da se nastavnik označi kao zamjena, da ima unesen datum početka zamjene i datum kraja zamjene.

Nastavnici na zamjeni vidjet će predmet i moći u njega unositi sate samo u unesenom vremenskom periodu.

Nastavnik na zamjeni
Nastavnik na zamjeni
Print Friendly, PDF & Email

Explore More

Upute predmetnim nastavnicima za pisanje IOOP

Popis učenika s teškoćama
3. 9. 2019. 0 Comments 1 tag

“Evidencija individualiziranog odgojno – obrazovnog programa” u Uputama za nastavnike U Pregledu rada pod Popis vrsta primjerenog oblika pomoći za učenike s teškoćama pogledati tko od učenika ima IOOP. Ovaj popis

Opravdavanje izostanaka

3. 9. 2019. 0 Comments 2 tags

Službene upute objašnjavaju na koje se sve načine mogu opravdavati izostanci: preko Dnevnika i preko Imenika. Ispravak opravdanog sata u neopravdani i obratno moguće je učiniti samo preko izbornika Uredi

Instrukcijska simulacija za prosljeđivanje e-pošte iz CARNET webmaila u O365 ili G Suite

8. 6. 2020. 0 Comments 1 tag

Google G Suite for Education usluga omogućava korisnicima da uz korištenje @skole.hr korisničkog računa pristupe Googleovim aplikacijama koje omogućavaju udaljeno učenje i suradnju. Uključuje Gmail e-poštu, Google disk (za pohranjivanje