Administrator kreira razredne odjele u školi, a razrednik dodaje učenike ili ažurira njihov popis u bilo kojem trenutku u školskoj godini.

Nakon ulaska u izbornik  Administracija učenika, u desnom izborniku bira se opcija Povuci iz e-Matice. Nakon kraćeg  vremena pojavit će se popis učenika koji se nalaze u e-Matici usporedno s popisom učenika u e-Dnevniku (svaki učenik će biti napisan dva puta). Povlačenje učenika iz eM započinje klikom na gumb Prenesi učenike u e-Dnevnik koji se nalazi na dnu popisa.

Nakon povlačenja učenika potrebno je provjeriti popis učenika. Učenike koji ne pripadaju razrednom odjelu treba obrisati i prijaviti ‘višak’ administratorici eMatice. Ukoliko neki učenik nedostaje, također treba prijaviti ‘manjak’ administratorici eMatice. Nakon što se u eMatici popis učenika uskladi sa stvarnim stanjem postupak povlačenja u eD treba ponoviti.

Povlačenje učenika iz eM je detaljno i sa slikama opisan u Uputama za razrednike.

Print Friendly, PDF & Email

Explore More

Tjedni raspored sati razrednog odjela

Unutar izbornika Pregled rada unosi se Tjedni raspored sati. U razredima u kojima su razrednici unijeli raspored sati kod unosa sadržaja nastavnog sata pojavljuje se nova ikona (vidi sliku) koja

Kombinirane grupe učenika

Pročitati najprije: Dodatna i dopunska nastava (Tekst preuzet iz CARNetovih uputa za nastavnike) Ukoliko škola ima predmete (najčešće izborne i fakultativne) na čijim satovima su učenici iz više različitih razrednih

Roditelji i e-Dnevnik

Kontakt podatke roditelja razrednici unose u Administracija učenika > Kontakti > Dodaj kontakt. Adresa e-pošte služi za dobivanje informacija o izostancima koje se šalju svako jutro u 9 sati (zato