Poslovi razrednika

Razrednik na razini razreda (Imenik > Administracija predmeta > Dodaj predmet) mora dodati sve predmete iz kojih je barem jedan učenik upućen na dopunski rad. Predmetu se bira vrsta: dopunski rad i u drugo polugodište unosi broj planiranih sati dogovoren na NV. Predmet se ne dodaje svim učenicima (osim ako svi ne idu na produžnu 🙁 ). Tako dodanom predmetu treba dodati i predmetnog nastavnika (označiti predmet > Dodaj nastavnika).
Potpredmeti se NE dodaju za dopunski rad, dodaje se samo glavni predmet.

Predmeti se moraju dodati ne bi li nastavnici mogli unositi nastavni sadržaj u održane sate. Razrednik dodaje novi radni tjedan i u njega potrebne dane koje treba označiti kao nenastavne s opisom “Dopunski rad”. U Dnevniku rada pojavit će se zasivljeno, ali se u njih mogu normalno upisivati sati.

Predmeti se dodaju pojedinačno se svakom učeniku (Imenik > Administracija učenika > Predmeti > Dodaj učeniku predmet) upućenom na dopunski rad. Učenicima moraju biti dodijeljeni predmeti ne bi li se mogli unositi izostanci.
Nakon završetka dopunskog rada i unosa ocjena, učenicima treba preračunati opći uspjeh i prebaciti podatke u eMaticu.

Poslovi predmetnih nastavnika

Nastavnik unosi realizaciju sati dopunskog rada pod npr. Matematika (dopunski rad) i evidentira izostanke učenika. Nastavnik si može napraviti i kombiniranu grupu (kao za dopunsku i dodatnu nastavu) preko koje se realizacija sati može unositi u sve razrede odjednom.
Bilješke i ocjene mogu se unositi u predmet dopunskog rada, ali se tom predmetu NE zaključuje ocjena. Ocjena se unosi u redovni predmet iz kojeg je na kraju nastavne godine učeniku zaključena ocjena nedovoljan (1). Klikom na ranije zaključenu negativnu ocjenu otvara se izbornik Ispiti u kojem se bira Dopunski rad i unosi ocjena, datum i bilješka.
Ocjena se unosi svim učenicima upućenim na dopunski rad, bila ona pozitivna ili negativna.

Print Friendly, PDF & Email

Explore More

Kraj nastavne godine i prebacivanje podataka u eMaticu

Poneki predmetni nastavnik može preskočiti pokojeg učenika kod zaključivanja ocjena tako da razrednik najprije treba provjeriti i jesu li sve ocjene zaključene. Možda najpreglednije mjesto za provjeru (nakon preračunavanja općeg

Predmetni i razredni ispiti

Ukoliko je učeniku kao zaključna ocjena na kraju nastavne godine uneseno Neocijenjen u e-Dnevniku mu se moraju unijeti i ocjene iz predmetnog, odnosno razrednog ispita. Klikom na Neocijenjen otvara se

Zaključivanje ocjena

Na osnovi praćenja i vrednovanja tijekom nastavne godine zaključnu ocjenu iz nastavnog predmeta utvrđuje nastavnik nastavnog predmeta, a ocjenu iz vladanja razredno vijeće na prijedlog razrednika. Uspjeh učenika i zaključna