Iz Pravilnika o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi

Kao obveza u neposrednom odgojno-obrazovnom radu nastavniku se može utvrditi i izvođenje dodatne ili dopunske nastave.

Ukupan broj sati dodatne i dopunske nastave iz stavka 1. ovog članka, ne može biti veći od broja razrednih odjela u srednjoškolskoj ustanovi s tim da jedan nastavnik može izvoditi najviše 4 sata tjedno dopunske ili dodatne nastave.

Iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju škola je dužna organizirati dopunsku nastavu.

Dopunska nastava organizira se na određeno vrijeme kad je takav oblik pomoći učenicima potreban.

Za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet škola je dužna organizirati dodatnu nastavu u koju se učenik uključuje na temelju vlastite odluke.

Pravilnik, Zakon

Print Friendly, PDF & Email