Elementi vrednovanja i ocjene

Metode i elementi vrednovanja postignute razine ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda, kompetencija i očekivanja proizlaze iz nacionalnoga, predmetnih i međupredmetnih kurikuluma, nastavnih programa, strukovnih kurikuluma, školskoga kurikuluma te ovoga Pravilnika i pravila ponašanja učenika koje donosi škola.

Postignuća učenika pri izradi uratka, praktičnoga rada, pokusa, izvođenja laboratorijske i druge vježbe, nastupa (umjetničke: glazbene, plesne i likovne škole), vrednuju se različitim metodama u skladu s predmetnim kurikulumima.

Nnastavnik je dužan priopćenu ocjenu upisati u imenik u za to odgovarajući odjeljak.

Evidencija o položenom ispitu iz zaštite na radu se piše u imenik. (Zaštita na radu)

Print Friendly, PDF & Email