Metode i elementi vrednovanja proizlaze iz nacionalnoga, predmetnih i međupredmetnih kurikuluma, nastavnih programa, strukovnih kurikuluma i školskoga kurikuluma.

Nastavnik je dužan priopćenu ocjenu upisati u imenik u za to odgovarajući odjeljak.

Evidencija o položenom ispitu iz zaštite na radu se piše u imenik.

Print Friendly, PDF & Email