Gdje i kada pisati okvirni vremenik pisanih provjera?

Iz Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Okvirni vremenik pisanih provjera (u daljnjem tekstu: vremenik) je školski dokument koji je svaka škola dužna imati za tekuću školsku godinu.

Škola je dužna do kraja trećega tjedna nastave u svakom polugodištu javno objaviti vremenik za sve razredne odjele na oglasnoj ploči ili mrežnoj stranici škole.

Vremenik se sastoji od popisa razrednih odjela i kalendara nastavnih dana te upisanih planiranih pisanih provjera. Izrađen je prema izvedbenome nastavnome planu i programu i rasporedu sati pojedinih razrednih odjela. (Unesi provjeru u vremenik)

U vremenik se upisuju i kratke pisane provjere koje se najavljuju i upisuju 5 (pet) nastavnih dana prije provedbe. (Unesi provjeru u vremenik)

Iznimno, vremenik u strukovnim školama donosi se i objavljuje za svaki naredni mjesec i to najkasnije 15 dana unaprijed. (Unesi provjeru u vremenik)

U iznimnim je situacijama moguće odgoditi planiranu pisanu provjeru ili odustati od pisanoga provjeravanja utvrđena vremenikom. Nakon obrazloženja i novoga dogovora s učenicima odluku o tome donose predmetni nastavnik, stručni suradnik kojeg odredi ravnatelj i ravnatelj škole. (Unesi promjenu u vremenik)

Ukoliko se neka pisana zadaća iz vremenika odgađa onda i u vremeniku treba promijeniti datum uz napomenu o odgodi. Vremenik vide i ravnaju se prema njemu učenici, roditelji i nastavnici i bitno je da odražava stvarno stanje. Samo pisanje napomene u dnevniku da je planirana zadaća odgođena malo kome pomaže.

Vremenik predlaže nastavnik, a usklađuje i donosi nastavničko vijeće.

Print Friendly, PDF & Email