Iz Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Učenik ima pravo znati elemente vrednovanja, kao i planirane metode, načine i postupke vrednovanja od svakoga nastavnika za svaki nastavni predmet.

Učenik je dužan pridržavati se svih pravila koja se odnose na načine i postupke vrednovanja, te na pravila ponašanja učenika u školi.

(3) Ukoliko se učenik ne pridržava pravila, nastavnik može predložiti određenu pedagošku mjeru razredniku, razrednome vijeću ili nastavničkome vijeću, koje može donijeti odluku o izricanju pedagoške mjere učeniku.

Iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Prava učenika su:

 • pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose,
 • pravo na savjet i pomoć u rješavanju problema, a sukladno njegovom najboljem interesu,
 • pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
 • pravo na pomoć drugih učenika školske ustanove,
 • pravo na pritužbu koju može predati učiteljima, odnosno nastavnicima, ravnatelju i školskom odboru,
 • pravo na sudjelovanje u radu vijeća učenika te u izradi i provedbi kućnog reda,
 • pravo na predlaganje poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i odgojno-obrazovnog rada.

Obveze učenika su:

 • pohađanje obveznog dijela programa i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada koje je izabrao,
 • pridržavanje pravila kućnog reda,
 • ispunjavanje uputa učitelja, odnosno nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja i drugih zaposlenika škole, a koje su u skladu s pravnim propisima i kućnim redom,
 • čuvanje udžbenika i drugih obrazovnih i nastavnih sredstava.
Print Friendly, PDF & Email