Zaključivanje ocjena

24. 5. 2024. 0 Comments 3 tags

Na osnovi praćenja i vrednovanja tijekom nastavne godine zaključnu ocjenu iz nastavnog predmeta utvrđuje nastavnik nastavnog predmeta, a ocjenu iz vladanja razredno vijeće na prijedlog razrednika. Uspjeh učenika i zaključna

Kraj nastavne godine i prebacivanje podataka u eMaticu

24. 5. 2024. 0 Comments 5 tags

Poneki predmetni nastavnik može preskočiti pokojeg učenika kod zaključivanja ocjena tako da razrednik najprije treba provjeriti i jesu li sve ocjene zaključene. Možda najpreglednije mjesto za provjeru (nakon preračunavanja općeg

Predmetni i razredni ispiti

24. 5. 2024. 0 Comments 4 tags

Ukoliko je učeniku kao zaključna ocjena na kraju nastavne godine uneseno Neocijenjen u e-Dnevniku mu se moraju unijeti i ocjene iz predmetnog, odnosno razrednog ispita. Klikom na Neocijenjen otvara se

Dopunski rad

24. 5. 2024. 0 Comments 5 tags

Poslovi razrednika Razrednik na razini razreda (Imenik > Administracija predmeta > Dodaj predmet) mora dodati sve predmete iz kojih je barem jedan učenik upućen na dopunski rad. Predmetu se bira

Popravni ispit

24. 5. 2024. 0 Comments 3 tags

Ocjena iz popravnog ispita se unosi na isti način i na istom mjestu kao i ocjena nakon dopunskog rada. Ocjena se mora unijeti bila ona pozitivna ili negativna. Klikom na

Upute za dodavanje predmeta i nastavnika u razred

31. 8. 2023. 0 Comments 2 tags

Razrednici prije početka unosa moraju: Imati nastavni plan svog razreda i znati koje izborne i fakultativne predmete učenici slušaju. Imati popis predmetnih nastavnika u razredu. Datum od-do se unosi samo

Page 1 of 4
1 2 3 4