Što pisati u dnevnik rada?

U prvi sat razrednika napisati i: “Učenici su informirani o odredbama Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.” (Prava i obveze razrednika, Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera)

U sat razrednika napisati i: “Učenici su informirani o rasporedu i vremenu roditeljskih sastanaka i individualnih informativnih razgovora.” (Prava i obaveze razrednika)

U prvi sat nastavnog predmeta napisati i: “Učenici su upoznati s elementima vrednovanja, odgojno-obrazovnim ishodima, kompetencijama, razinom dobar ostvarenosti iz kurikuluma nastavnog predmeta, planiranim metodama vrednovanja te planiranoj učestalosti vrednovanja.” (Prava i obaveze nastavnika, Prava i obaveze učenika)

Na kraju nastavne godine u sat nastavnog predmeta napisati i: “Javno zaključivanje ocjena” (Prava i obveze nastavnika)

U pripremu za pisanu provjeru znanja napisati i opseg sadržaja i način provođenja pisane provjere. Npr. Priprema za pisanu provjeru znanja iz cjeline Razmjena podataka na internetu u online sustavu Loomen. (Pisano provjeravanje)

Nakon pisane provjere napisati i: “Učenici su dobili rad na uvid.” (Prava i obaveze nastavnika)

Dopunska nastava održana prije ponavljanja pisane provjere upisuje se u dnevnik. (Pisano provjeravanja)

Za dodatnu i dopunsku nastavu formiraju se kombinirane grupe učenika i upisuje se u dnevnik rada. (Dodatna i dopunska nastava)

Sadržaji zaštite na radu se upisuju u dnevnik. (Zaštita na radu)

Print Friendly, PDF & Email