U prvi sat razrednika napisati i: “Učenici su informirani o odredbama Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.”

U sat razrednika napisati i: “Učenici su informirani o rasporedu i vremenu roditeljskih sastanaka i individualnih informativnih razgovora.”

U prvi sat nastavnog predmeta napisati i: “Učenici su upoznati s elementima vrednovanja, odgojno-obrazovnim ishodima, kompetencijama, razinom dobar ostvarenosti iz kurikuluma nastavnog predmeta, planiranim metodama vrednovanja te planiranoj učestalosti vrednovanja.”

Na kraju nastavne godine u sat nastavnog predmeta napisati i: “Javno zaključivanje ocjena.”

U pripremu za pisanu provjeru znanja napisati i opseg sadržaja i način provođenja pisane provjere. Npr. Priprema za pisanu provjeru znanja iz cjeline Razmjena podataka na internetu u online sustavu Loomen.

Nakon pisane provjere napisati i: “Učenici su dobili rad na uvid.”

Za dodatnu i dopunsku nastavu formiraju se kombinirane grupe učenika i upisuje se u dnevnik rada.

Sadržaji zaštite na radu se upisuju u dnevnik.

Print Friendly, PDF & Email