Prijedlog razredniku za određenu pedagošku mjeru.
Budući da se svako izricanje pedagoške mjere temelji na bilješkama iz pedagoške dokumentacije sva neprihvatljiva ponašanja učenika treba evidentirati na način da razrednik, ukoliko je to potrebno, na temelju njih može izreći pedagošku mjeru.

Neprihvatljiva ponašanja koja su temelj za izricanje pedagoških mjera.

Napomene u dnevniku rada vidljive su svim članovima razrednog vijeća i najbolji su način za komunikaciju s razrednicima.

Print Friendly, PDF & Email