Rezultat inicijalne provjere.

Obrazovna postignuća iz kratkih pisanih provjera.

Nastavnik piše uočljiva zapažanja koja su razumljiva učeniku i roditelju, a nastavniku pomažu u ocjenjivanju uspjeha.

Datum pisane provjere, posljednju cjelinu koja se usmeno provjeravala, broj bodova na pisanoj provjeri, teme i rezultate samostalnih, seminarskih i drugih radova učenika, redovitost izvršavanja zadataka,…

Neprihvatljiva ponašanja koja su temelj za izricanje pedagoških mjera.

Bilješke predmeta su vidljive učenicima i roditeljima i najbolji su način za direktnu komunikaciju s njima stoga ih treba pisati pravovremeno.

Print Friendly, PDF & Email