Što se piše u bilješke predmeta?

Rezultat inicijalne provjere. (Uvodno ili inicijalno provjeravanje)

Datum svake usmene provjere. (Usmeno provjeravanje)

Obrazovna postignuća iz kratkih pisanih provjera. (Pisano provjeravanje)

Nastavnik piše uočljiva zapažanja koja su razumljiva učeniku i roditelju, a nastavniku pomažu u ocjenjivanju uspjeha. (Prava i obaveze nastavnika)

Datum pisane provjere, posljednju cjelinu koja se usmeno provjeravala, broj bodova na pisanoj provjeri, teme i rezultate samostalnih, seminarskih i drugih radova učenika, redovitost izvršavanja zadataka,… (Prava i obaveze nastavnika)

Neprihvatljiva ponašanja koja su temelj za izricanje pedagoških mjera. (Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera)

Bilješke predmeta su vidljive učenicima i roditeljima i najbolji su način za direktnu komunikaciju s njima stoga ih treba pisati pravovremeno.

Print Friendly, PDF & Email