Korištenje Gmaila kao klijenta e-pošte

Ovaj tekst pišem zbog problema koji se pojavljuju zadnjih par mjeseci s prosljeđivanjem e-pošte s CARNetovog poštanskog poslužitelja na Gmailov.
Osim prosljeđivanja pošte postoje i drugi načini da se dohvati pošta s CARNetovog poslužitelja, a na koje trenutni problemi u komunikaciji između Gmaila i CARNeta ne bi smjeli utjecati.

U nastavku ću objasniti jedan od njih – podešavanje Gmaila da dohvaća poštu s CARNetovog poslužitelja kao što to rade klijenti e-pošte. Slikovne upute su na kraju teksta.

  1. Prije no što se podese postavke u Gmailu treba isključiti prosljeđivanje pošte na CARNetovom webmailu. Postupak je isti kao i kod uključivanja prosljeđivanja osim što u 6. koraku valja isključiti još i pravilo za prosljeđivanje klikom na zelenu kvačicu koja će postati crveni X i odjaviti se iz webmaila.
  2. Prijavite se na svoj Gmail račun.
  3. Gore desno izaberite Postavke (zupčanik) > Postavke
  4. Izaberite Računi i uvoz.
  5. U odjeljku Pregledajte poštu s drugih računa kliknite na Dodavanje računa e-pošte.
  6. Unesite svoju e-adresu koju želite dodati: ime.prezimex@skole.hr
  7. Izaberite Uvoz e-poruka s mojeg drugog računa (POP3). Gmailify zanemarite.
  8. Unesite korisničko ime (bez @skole.hr) i CARNetovu zaporku. Ostale postavke ne treba mijenjati. Ovo je ujedno i zadnji korak podešavanja Gmaila za dohvaćanje pošte s CARNetovog poslužitelja.
  9. Kako podesiti Gmail za slanje poruka s CARNetove adrese objašnjeno je u ranijem tekstu.

Osim korištenja Gmaila kao klijenta e-pošte (Što je klijent e-pošte, video) može se koristiti i desktop aplikacija, npr. MS Outlook ili Mozilla Thunderbird ili neka mobilna aplikacija koja postoji instalirana na većini mobitela. Upute za podešavanje Outlooka. Bilo koji drugi način dohvaćanja pošte koji izbjegava prosljeđivanje s CARNetovog poslužitelja na Gmail trebao bi omogućiti pouzdanu komunikaciju.

Naravno, uvijek poštu možete provjeravati i preko CARNetovog webmaila, ali redovito. 🙂

Print Friendly, PDF & Email