Kraj nastavne godine i prebacivanje podataka u eMaticu

Poneki predmetni nastavnik može preskočiti pokojeg učenika kod zaključivanja ocjena tako da najprije treba provjeriti i jesu li sve ocjene zaključene. Možda najpreglednije mjesto za provjeru (nakon preračunavanja općeg uspjeha) je tablica sa svim ocjenama.

Nakon što su zaključene ocjene iz svih predmeta razrednici trebaju za svakog učenika u Administraciji učenika provjeriti i unijeti:

 1. Ispisanim/isključenim učenicima staviti oznaku Neaktivan
 2. Unijeti izvannastavne, izvanškolske aktivnosti i bilješke razrednika
 3. Unijeti sve izrečene pedagoške mjere: kazne i pohvale prema novom Pravilniku o uvjetima i kriterijima za dodjeljivanje pohvala i nagrada, imenovanje učenika generacije i ocjenjivanje vladanja učenika Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka
 4. Unijeti ocjenu vladanja za cijelu godinu (ne za prvo i drugo polugodište). Vidi gornji pravilnik.
  Vladanje se može unositi i grupnim unosom: Bočni izbornik (hamburger) > Administracija učenika > Grupni unos vladanja
 5. Obavezno kliknuti na Preračunaj opći uspjeh kojim se izračunava prosjek zaključenih ocjena i opći uspjeh. Bez toga učenicima opći uspjeh neće biti vidljiv niti će se unositi u statistiku. Klikom na Preračunaj opći uspjeh kod jednog učenika on se izračunava svim učenicima.
  Opći uspjeh treba preračunavati nakon svake izmjene ocjena, odnosno dopunskog rada i popravnih ispita.

 

U Administraciji predmetatreba svakom nastavniku unijeti datum do kada je radio, u pravilu je to 31.8. tekuće školske godine. Nastavnicima koji nisu na zamjeni ne upisuje se niti datum početka niti kraja rada!

 

U Dnevniku rada treba:

 1. Ažurirati sve izostanke
 2. Provjeriti unose sati i one neodržane prema rasporedu označiti kao “nije održan”
 3. Unijeti podatke o stručnim posjetima, izletima i ekskurzijama.

Ukoliko su svi podaci o učenicima uneseni, u Dnevniku rada, Zapisnicima i Izvještajima su dostupni podaci za pripremu RV.

 

U Pregledu rada i Zapisnicima provjeriti svaku stavku i unose u njoj!

 

Kraj godine i prebacivanje podataka u eMaticu (Upute za razrednike)

Na kraju godine potrebno je prebaciti podatke o učenicima u eMaticu. Iz e-Dnevnika u eMaticu prenose se predmeti, ocjene, ispiti, izostanci, pedagoške mjere (i kazne i pohvale) i vladanje učenika. U eMatici prije prebacivanja nije potrebno dodavati predmete.

Prije ispisa svjedodžbi administratorica treba svakom razredu u eMatici dodijeliti klasu i urudžbeni broj.

Podaci se u eMaticu mogu prebacivati više puta (nakon dopunskog rada i popravnih ispita), sve dok se učenik u eMatici ne zaključa. Zaključanim učenicima podaci se neće više ažurirati s e-Dnevnikom.

Opcija Prebaci u eMaticu nalazi se u bočnom izorniku pod Administracijom učenika.

Print Friendly, PDF & Email