Popravni ispit

Ocjena iz popravnog ispita se unosi na isti način i na istom mjestu kao i ocjena nakon dopunskog rada. Ocjena se mora unijeti bila ona pozitivna ili negativna. (Upute za nastavnike) Klikom na zaključenu negativnu ocjenu predmeta otvara se izbornik Ispiti preko kojeg predmetni nastavnik unosi ocjenu, datum i bilješku s popravnog ispita. Nakon završetka […]

Tjedni raspored sati razrednog odjela

Unutar izbornika Pregled rada odnedavno i u SŠ postoji mogućnost Tjedni raspored sati razrednog odjela. U razredima u kojima su razrednici unijeli raspored sati kod unosa sadržaja nastavnog sata pojavljuje se nova ikona (vidi sliku) koja pokazuje koji predmet učenici imaju po rasporedu što smanjuje mogućnost pogrešnog unosa sata i razrednicima pojednostavljuje kontrolu unosa sati […]

Korištenje Gmaila kao klijenta e-pošte

Ovaj tekst pišem zbog problema koji se pojavljuju zadnjih par mjeseci s prosljeđivanjem e-pošte s CARNetovog poštanskog poslužitelja na Gmailov. Osim prosljeđivanja pošte postoje i drugi načini da se dohvati pošta s CARNetovog poslužitelja, a na koje trenutni problemi u komunikaciji između Gmaila i CARNeta ne bi smjeli utjecati. U nastavku ću objasniti jedan od […]

Unos sadržaja nastavnih sati u grupe

Kombinirane grupe učenika (grupe) se stvaraju za onaj neposredni odgojno-obrazovni rad koji zajedno pohađaju učenici iz dva ili više razrednih odjela. To su kod nas dopunska i dodatna nastava iz bilo kojeg predmeta, etika, vjeronauk i njemački jezik. Onog časa kada su grupe formirane unos sati nije više moguć preko razreda već samo preko grupa. […]