Prije početka rada s e-Dnevnikom provjerite još jednom:

 1. Jesu li učenicima ispravno dodijeljeni predmeti:
  1. etika i vjeronauk
  2. njemački i engleski
  3. osnove ekologije i talijanski
 2. Izborni predmeti moraju biti označeni kao izborni
 3. Sat razrednika mora biti dodan na popis predmeta i dodijeljen svim učenicima.
 4. Svi prvi razredi moraju imati dodanu Zaštitu na radu kao podpredmet jednog od predmeta struke prema dogovoru u aktivima kemije i grafike.
 5. Svi učenici moraju imati redne brojeve (svakom razredniku sam ranije napisala kako da poreda učenike)
 6. Mora biti napravljen prvi radni tjedan i upisan SRO prvi dan, a prije ponedjeljka i drugi radni tjedan.
 7. Provjerite i ažurirajte svoje kontakt informacije (adresu e-pošte koju svakodnevno provjeravate)

Hvala na suradnji

Print Friendly, PDF & Email

Explore More

Roditelji i e-Dnevnik

29. 8. 2021. 0 Comments 1 tag

Kontakt podatke roditelja razrednici unose u Administracija učenika > Kontakti > Dodaj kontakt. Adresa e-pošte služi za dobivanje informacija o izostancima koje se šalju svako jutro u 9 sati (zato

Tjedni raspored sati razrednog odjela

29. 8. 2021. 0 Comments 2 tags

Unutar izbornika Pregled rada unosi se Tjedni raspored sati. U razredima u kojima su razrednici unijeli raspored sati kod unosa sadržaja nastavnog sata pojavljuje se nova ikona (vidi sliku) koja

Dodatna i dopunska nastava

29. 8. 2021. 0 Comments 2 tags

Iz Pravilnika o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi kao obveza u neposrednom odgojno-obrazovnom radu nastavniku se može utvrditi i izvođenje dodatne ili dopunske nastave. Da bi je bilo moguće