Ocjena iz popravnog ispita se unosi na isti način i na istom mjestu kao i ocjena nakon dopunskog rada. Ocjena se mora unijeti bila ona pozitivna ili negativna.

Klikom na zaključenu negativnu ocjenu predmeta otvara se izbornik Ispiti preko kojeg predmetni nastavnik unosi ocjenu, datum i bilješku s popravnog ispita.

Nakon završetka popravnih ispita i unosa ocjena, razrednici učenicima trebaju preračunati opći uspjeh i prebaciti podatke u eMaticu.

Print Friendly, PDF & Email

Explore More

Predmetni i razredni ispiti

8. 6. 2021. 0 Comments 4 tags

Ukoliko je učeniku kao zaključna ocjena na kraju nastavne godine uneseno Neocijenjen u e-Dnevniku mu se moraju unijeti i ocjene iz predmetnog, odnosno razrednog ispita. Klikom na Neocijenjen otvara se

Kraj nastavne godine i prebacivanje podataka u eMaticu

8. 6. 2021. 0 Comments 5 tags

Poneki predmetni nastavnik može preskočiti pokojeg učenika kod zaključivanja ocjena tako da razrednik najprije treba provjeriti i jesu li sve ocjene zaključene. Možda najpreglednije mjesto za provjeru (nakon preračunavanja općeg

Zaključivanje ocjena

8. 6. 2021. 0 Comments 3 tags

Na osnovi praćenja i vrednovanja tijekom nastavne godine zaključnu ocjenu iz nastavnog predmeta utvrđuje nastavnik nastavnog predmeta, a ocjenu iz vladanja razredno vijeće na prijedlog razrednika. Uspjeh učenika i zaključna