Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Lakša neprihvatljiva ponašanja

Prema Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera kriteriji za izricanje pedagoške mjere opomene su:

 • ometanje odgojno-obrazovnoga rada (npr. izazivanje nereda, stvaranje buke, pričanje nakon usmene opomene učitelja/nastavnika ili dovikivanje tijekom odgojnoobrazovnoga rada);
 • onečišćenje školskoga prostora i okoliša (npr. bacanje smeća izvan koševa za otpatke);
 • oštećivanje imovine u prostorima škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad nanošenjem manje štete (npr. šaranje, urezivanje u namještaj);
 • nedopušteno korištenje informacijsko-komunikacijskih uređaja tijekom odgojnoobrazovnoga rada;
 • pomaganje ili poticanje ulaska neovlaštenih osoba u školski prostor;
 • poticanje drugih učenika na neprihvatljiva ponašanja;
 • uznemiravanje učenika ili radnika škole odnosno druge aktivnosti koje izazivaju nelagodu u drugih osoba, nakon što je učenik na to upozoren;
  korištenje nedopuštenih izvora podataka u svrhu prepisivanja.

Svako izricanje pedagoške mjere temelji se na bilješkama iz pedagoške dokumentacije.

Teža neprihvatljiva ponašanja

Prema Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera kriteriji za izricanje pedagoške mjere ukora su:

 • ometanje odgojno-obrazovnoga rada na način da je onemogućeno njegovo daljnje izvođenje;
 • povreda dostojanstva druge osobe omalovažavanjem, vrijeđanjem ili širenjem neistina i glasina o drugome učeniku ili radniku škole;
 • unošenje ili konzumiranje psihoaktivnih sredstava u prostor škole ili na drugo mjesto gdje se održava odgojno-obrazovni rad;
 • dovođenje ili pomaganje prilikom dolaska neovlaštenim osobama koje su nanijele štetu osobama ili imovini u prostoru škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad;
 • namjerno uništavanje imovine nanošenjem veće štete u prostoru škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad;
 • prikrivanje nasilnih oblika ponašanja;
 • udaranje, sudjelovanje u tučnjavi i druga ponašanja koja mogu ugroziti sigurnost samog učenika ili druge osobe, ali bez težih posljedica;
 • korištenje ili zlouporaba podataka drugog učenika iz pedagoške dokumentacije;
 • klađenje ili kockanje u prostorima škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad;
 • prisvajanje tuđe stvari.

Svako izricanje pedagoške mjere temelji se na bilješkama iz pedagoške dokumentacije.

Print Friendly, PDF & Email