Ukoliko je učeniku kao zaključna ocjena na kraju nastavne godine uneseno Neocijenjen u e-Dnevniku mu se moraju unijeti i ocjene iz predmetnog, odnosno razrednog ispita.

Klikom na Neocijenjen otvara se izbornik u kojem se bira vrsta ispita i unosi ocjena.

ispiti

 

Polaganje predmetnog i razrednog ispita definirano je Statutom u čl. 172. 

  1. Učenik koji iz opravdanih razloga nije mogao pohađati nastavu iz jednog ili više predmeta i zbog toga nije mogao biti ocijenjen, upućuje se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.
  2. Opravdanost izostanaka utvrđuje se u skladu s odredbama ovog Statuta koje propisuju izostanke učenika.
  3. Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastavne godine, a prema potrebi učenik može polagati predmetni ili razredni ispit najkasnije do početka iduće školske godine.
  4. Razredno vijeće upućuje učenika na polaganje ispita i utvrđuje način i rokove polaganja.
  5. Predmetni ili razredni ispit polaže se pred odgovarajućim predmetnim nastavnikom.
  6. U slučaju iz članka 173. Statuta, Razredno vijeće donijet će novu odluku o polaganju ispita u skladu s odredbama ovog članka.
  7. U slučaju polaganja razrednog ispita učenik ne može u jednom danu polagati više od tri ispita.
  8. Učeniku koji na razrednom ispitu položi 2/3 potrebnih ispita, ravnatelj može odobriti dodatni rok za polaganje preostalih ispita.
  9. Učeniku koji nije položio predmetni ispit, može se odobriti dodatni rok za polaganje toga ispita, ali ne ranije od 15 dana nakon prvog polaganja ispita.
Print Friendly, PDF & Email

Explore More

Dopunski rad

8. 6. 2021. 0 Comments 5 tags

Poslovi razrednika Razrednik na razini razreda (Imenik > Administracija predmeta > Dodaj predmet) mora dodati sve predmete iz kojih je barem jedan učenik upućen na dopunski rad. Predmetu se bira

Kraj nastavne godine i prebacivanje podataka u eMaticu

8. 6. 2021. 0 Comments 5 tags

Poneki predmetni nastavnik može preskočiti pokojeg učenika kod zaključivanja ocjena tako da razrednik najprije treba provjeriti i jesu li sve ocjene zaključene. Možda najpreglednije mjesto za provjeru (nakon preračunavanja općeg

Zaključivanje ocjena

8. 6. 2021. 0 Comments 3 tags

Na osnovi praćenja i vrednovanja tijekom nastavne godine zaključnu ocjenu iz nastavnog predmeta utvrđuje nastavnik nastavnog predmeta, a ocjenu iz vladanja razredno vijeće na prijedlog razrednika. Uspjeh učenika i zaključna