Unos sadržaja nastavnih sati u grupe

Kombinirane grupe učenika (grupe) se stvaraju isključivo za onaj neposredni odgojno-obrazovni rad koji zajedno pohađaju učenici iz dva ili više razrednih odjela. To su kod nas dopunska i dodatna nastava, etika, vjeronauk i njemački jezik. Onog časa kada su grupe formirane unos sati nije više moguć preko razreda već samo preko grupa. Grupe omogućuju nastavniku …

Dodatna i dopunska nastava

Iz Pravilnika o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi kao obveza u neposrednom odgojno-obrazovnom radu nastavniku se može utvrditi i izvođenje dodatne ili dopunske nastave. Da bi je bilo moguće voditi u e-Dnevniku treba napraviti sljedeće: Nastavnici zaduženi dodatnom ili dopunskom moraju naziv predmeta iz kojeg se održava DN i popis učenika koji je pohađaju …

Kombinirane grupe učenika

Pročitati najprije: Dodatna i dopunska nastava (Tekst preuzet iz CARNetovih uputa za nastavnike) Ukoliko škola ima predmete (najčešće izborne i fakultativne) na čijim satovima su učenici iz više različitih razrednih odjela stvara se kombinirana grupa učenika tih odjela. Za grupe učenika unutar istog razrednog odjela ova opcija se ne koristi. Možete samostalno stvoriti kombiniranu grupu …