Tjedni raspored sati razrednog odjela

29. 8. 2021. 0 Comments 2 tags

Unutar izbornika Pregled rada unosi se Tjedni raspored sati. U razredima u kojima su razrednici unijeli raspored sati kod unosa sadržaja nastavnog sata pojavljuje se nova ikona (vidi sliku) koja