Tjedni raspored sati razrednog odjela

Unutar izbornika Pregled rada unosi se Tjedni raspored sati. U razredima u kojima su razrednici unijeli raspored sati kod unosa sadržaja nastavnog sata pojavljuje se nova ikona (vidi sliku) koja pokazuje koji predmet učenici imaju po rasporedu što smanjuje mogućnost pogrešnog unosa sata i razrednicima pojednostavljuje kontrolu unosa sati na kraju tjedna. Zbog toga snažno …