Predmetni i razredni ispiti

Ukoliko je učeniku kao zaključna ocjena na kraju nastavne godine uneseno Neocijenjen u e-Dnevniku mu se moraju unijeti i ocjene iz predmetnog, odnosno razrednog ispita. Klikom na Neocijenjen otvara se izbornik u kojem se bira vrsta ispita i unosi ocjena.   Polaganje predmetnog i razrednog ispita definirano je Statutom u čl. 172.  Učenik koji iz …