Unos sadržaja nastavnih sati u grupe

Kombinirane grupe učenika (grupe) se stvaraju za onaj neposredni odgojno-obrazovni rad koji zajedno pohađaju učenici iz dva ili više razrednih odjela. To su kod nas dopunska i dodatna nastava iz bilo kojeg predmeta, etika, vjeronauk i njemački jezik. Onog časa kada su grupe formirane unos sati nije više moguć preko razreda već samo preko grupa. […]

Tjedni raspored sati razrednog odjela

Unutar izbornika Pregled rada odnedavno i u SŠ postoji mogućnost Tjedni raspored sati razrednog odjela. U razredima u kojima su razrednici unijeli raspored sati kod unosa sadržaja nastavnog sata pojavljuje se nova ikona (vidi sliku) koja pokazuje koji predmet učenici imaju po rasporedu što smanjuje mogućnost pogrešnog unosa sata i razrednicima pojednostavljuje kontrolu unosa sati […]