Upute za promjenu PIN-a za fToken

Molim vas da iz sigurnosnih razloga HITNO promijenite PIN na fTokenu. Po prijavi u e-dnevnik.skole.hr izabrati Postavke > Promijeni PIN. Unos starog PIN-a (1234) i novog tajnog PIN-a (****) izmjenu treba potvrditi prepisivanjem broja koji je generirao fToken. Upute za prijavu fTokenom pogledajte u službenim uputama. [Show slideshow]

Prijava u e-Dnevnik mTokenom

Poštovan*********, Vaš aktivacijski kôd i inicijalna lozinka za mToken je ***, a korisnički identifikator ***. Korisnički identifikator prilikom aktivacije mTokena upisuju samo oni korisnici koji mToken aplikaciju koriste na iOS sustavu. Preuzimanje aplikacije mToken. Po aktivaciji mTokena prijavite se u produkcijski sustav e-Dnevnika, a nakon 18. 5. 2015. bit će moguće vježbati i u testnom …