Dodavanje nastavnika na zamjeni

3. 9. 2019. 0 Comments 2 tags

E-Dnevnik u SŠ dozvoljava samo dodavanje nastavnika na zamjeni koji su stručni za određeni predmet. Npr. biologe ne mogu mijenjati kemičari već samo biolozi koji i inače mogu predavati taj