Prilaganje datoteke zapisnicima

U e-Dnevnik se unose i različiti zapisnici koji mogu imati i datoteku kao prilog. Nakon unosa i spremanja vrste zapisnika, naslova, broja sudionika, datuma i kratkog opisa preko obrasca moguće je postaviti i datoteku. Preporuka je da datoteka bude u PDF formatu. Klikom na vrstu zapisnika otvara se izbornik iz kojeg se bira Postavi datoteku: …