Unos sadržaja nastavnih sati u grupe

Kombinirane grupe učenika (grupe) se stvaraju za onaj neposredni odgojno-obrazovni rad koji zajedno pohađaju učenici iz dva ili više razrednih odjela. To su kod nas dopunska i dodatna nastava iz bilo kojeg predmeta, etika, vjeronauk i njemački jezik.

Onog časa kada su grupe formirane unos sati nije više moguć preko razreda već samo preko grupa. Grupe omogućuju (i ograničavaju) nastavniku da jedan održani sat i upiše samo jednom, a taj sat se prikazuje u dnevnicima rada svih razrednih odjela iz kojih su učenici. Tako uneseni nastavni sati u dnevniku rada razreda su prikazani zasivljeno.

Da bi to bilo moguće svaki nastavnik koji predaje grupi treba napraviti još jedan korak: dodati učenike u svoju grupu. To ne može napraviti razrednik – razrednik u svoj razred dodaje predmet, nastavnika i dodjeljuje predmet učenicima.

Učenici se u grupu dodaju klikom na izbornik (hamburger) – “Dodaj učenike”. U svakom od ponuđenih razreda (to su oni razredi u koje ga je dodao razrednik) mora označiti (kliknuti da se pojavi zelena kvačica) svakog od učenika koji dolazi na nastavu u kombiniranoj grupi.

Print Friendly, PDF & Email