Upute za dodavanje predmeta i nastavnika u razred

Borovnica-strip-wp

Razrednici prije početka unosa moraju:

 1. Imati nastavni plan svog razreda i znati koje izborne i fakultativne predmete učenici slušaju.
 2. Imati popis predmetnih nastavnika u razredu. Datum od-do se unosi samo zamjenama, redovnim nastavnicima se ta polja ostavljaju prazna.
  Kod dodavanja nastavnika ima situacija da jedan te isti predmet predaju dva nastavnika. Oba nastavnika treba dodati kao “normalne” nastavnike, a ne kao zamjenu.
 3. Znati koji izborni predmet i strani jezik pohađa koji učenik.

ADMINISTRACIJA PREDMETA

Najprije se dodaje predmet, a potom se dodaje nastavnik/ci koji ga predaje/u. Postupak je detaljno i sa slikama opisan u Uputama za razrednike.

Kod unosa obratite pažnju:

 1. Jedan predmet mogu slušati oba ili samo jedan smjer u razredu, paziti kod unosa koji smjerovi su označeni.
 2. Većina predmeta su redovni, ali neki razredi imaju izborne ili fakultativne predmete i treba ih označiti kao takve
 3. Svi predmeti se slušaju cijelu godinu. Prvo polugodište ima 15 tjedana, maturanti imaju ukupno 32 tjedna nastave, ostali razredi 35 tjedana. Uz predmet se moraju unijeti i planirani sati, npr.: 15/35, 30/70, 45/105, 60/140, 75/175, 90/210. Kalendar školske godine
 4. Etiku, vjeronauk, strani jezik i u PG razredima izborne i fakultativne predmete ne slušaju svi učenici pa se ti predmeti mogu ili dodati svim učenicima pa kasnije pojedinačno brisati onima koji ih ne slušaju ili ne dodati niti jednom učeniku pa kasnije pojedinačno svakom učeniku dodati samo onaj predmet koji sluša. Svaki razrednik neka izabere kako mu je jednostavnije raditi.
 5. Postoje predmeti koji se jednako zovu, ali se slušaju odvojeno po smjerovima. Takve predmete treba dodijeliti posebno za svaki smjer.
 6. Postoje različiti predmeti s jako sličnim imenima pa treba paziti da se ne unese pogrešan predmet.
 7. Potpredmeti (nije u eMatici) moraju imati svoj matični predmet. Matični predmet se ne dodjeljuje niti jednom nastavniku. Potpredmeti imaju isti status kao i predmeti osim što se njihova ocjena ne prenosi u eMaticu. Potpredmetima se dodaju nastavnici.
 8. Sat razrednika je također predmet koji se treba dodijeliti svim učenicima s planiranih 35 sati godišnje. SRO se dodjeljuje kao zadnji predmet. SRO-u se kao predmetni nastavnik dodjeljuje razrednik.
 9. Dodatnu i dopunsku će razrednici naknadno dodijeliti učenicima na temelju zahtjeva predmetnih nastavnika koji je održavaju.

ADMINISTRACIJA UČENIKA

Učenicima treba pojedinačno dodijeliti predmete:

 • etika i vjeronauk
 • njemački i engleski
 • osnove ekologije, talijanski ili njemački

Svi učenici moraju imati redne brojeve. Ukoliko ih razrednik dodjeljuje prema smjerovima mora to učiniti ručno u osobnim podacima svakog učenika. Ukoliko ih dodjeljuje prema abecedi postoji naredba u izborniku Administracija učenika koja će to učiniti automatski.

DNEVNIK RADA

Napraviti prvi radni tjedan, jutarnju smjenu i odrediti redare.

Prvi radni dan, se upisuje SRO prema materijalima koje će svaki razrednik dobiti od psihologinje, a i šalabahter je ovdje. 🙂

Print Friendly, PDF & Email