Između 31.8. i 6.9. održana je četverosatna edukacija za nastavnike škole čiji je cilj bio dati pregled mogućnosti e-Dnevnika i korisnicima olakšati početak korištenja.

Preuzimanje prezentacije s edukacije.

Print Friendly, PDF & Email

Explore More

Upute predmetnim nastavnicima za pisanje IOOP

Popis učenika s teškoćama
3. 9. 2019. 0 Comments 1 tag

“Evidencija individualiziranog odgojno – obrazovnog programa” u Uputama za nastavnike U Pregledu rada pod Popis vrsta primjerenog oblika pomoći za učenike s teškoćama pogledati tko od učenika ima IOOP. Ovaj popis

Instrukcijska simulacija za prosljeđivanje e-pošte iz CARNET webmaila u O365 ili G Suite

8. 6. 2020. 0 Comments 1 tag

Google G Suite for Education usluga omogućava korisnicima da uz korištenje @skole.hr korisničkog računa pristupe Googleovim aplikacijama koje omogućavaju udaljeno učenje i suradnju. Uključuje Gmail e-poštu, Google disk (za pohranjivanje

Opravdavanje izostanaka

3. 9. 2019. 0 Comments 2 tags

Službene upute objašnjavaju na koje se sve načine mogu opravdavati izostanci: preko Dnevnika i preko Imenika. Ispravak opravdanog sata u neopravdani i obratno moguće je učiniti samo preko izbornika Uredi