Na osnovi praćenja i vrednovanja tijekom nastavne godine zaključnu ocjenu iz nastavnog predmeta utvrđuje nastavnik nastavnog predmeta, a ocjenu iz vladanja razredno vijeće na prijedlog razrednika.
Uspjeh učenika i zaključna ocjena za svaki nastavni predmet utvrđuje se javno u razrednom odjelu, odnosno obrazovnoj skupini na kraju nastavne godine.

Zaključna je ocjena iz nastavnoga predmeta izraz postignute razine učenikovih kompetencija u nastavnome predmetu/području i rezultat ukupnoga procesa vrednovanja tijekom nastavne godine, a izvodi se temeljem elemenata vrednovanja.
Nastavnici na početku školske godine na stručnim aktivima pojedinih nastavnih predmeta utvrđuju elemente, načine i postupke u procesu zaključivanja ocjene.
Zaključna ocjena iz nastavnoga predmeta na kraju nastavne godine ne mora proizlaziti iz aritmetičke sredine upisanih ocjena, osobito ako je učenik pokazao napredak u drugom polugodištu.

Za unos zaključne ocjene kliknite na kvadratić u retku Zaključeno i unesite željenu ocjenu ili status. Zaključivanje možete isprobati u testnoj inačici e-Dnevnika.

Ocjene iz potpredmeta se mogu i ne moraju zaključiti, ovisno o dogovoru predmetnih nastavnika!

Brisanje pogrešno unesene zaključne ocjene odobrava ravnatelj!

Razrednik u Administraciji učenika izračunava Opći uspjeh. Opći uspjeh je nužno izračunati nakon svake izmjene zaključne ocjene, dopunskog rada i popravnog ispita. Ukoliko se ne izračuna opći uspjeh statistika razreda neće biti valjana.

Print Friendly, PDF & Email